Безплатна доставка над 180лв.
Телефон
0887 700 200

Условия за ползване

I.Общи Условия

Описаните по-долу правила и условия (наричани за краткост „Общи/-те условия“) уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията между доставчика на услуги „ВЕЕДИК” ООД с адрес и седалище гр.София,Бели Брези ,ул.Смърч 26Б и лицата, ползващи онлайн – магазина, достъпен на уебсайт:  https://www.veedik.net (наричан по-нататък МАГАЗИН) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн – магазина. Всеки заредил в ползваното от него техническо устройство интернет адреса https://www.veedik.net  ще бъде наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на https://www.veedik.net  или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯ  се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн – магазина.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

II.Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. „ВЕЕДИК” ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: https://www.veedik.net


III.Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност тук (Link).

IV.Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

При допуснати технически грешки от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на заплатени от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

V.Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е „ВЕЕДИК” ООД, ЕИК/БУЛСТАТ: BG 831671642   

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр.София, Бели Брези, ул.Смърч 26 Б, 02 95 8 93 97 : , office.sofia@veedik.net:

4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр.София, Бели Брези, ул.Смърч 26 Б

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

6. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

7. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите

Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начин на плащане”

8. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

•    датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или

•    в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или

•    в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на office.sofia@veedik.net :, като в случай че използва тази възможност, МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

9. При упражняване правото на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

10. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

В случай на липсващи стоки, констатирани от ПОТРЕБИТЕЛЯ при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на 02 958 9397,02 958 1140. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.veedik.net. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

VI.Начини на плащане и доставка

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от МАГАЗИНА стоки, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да имат предвид следното:

1)    Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния ПОТРЕБИТЕЛ и потвърдени от МАГАЗИНА.

2)    Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

3)   Срокът на доставка е до 4 (четири работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

–       ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на МАГАЗИНА и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4)   Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „СПИДИ“ АД, с електронен адрес:  http://www.speedy.bg

5)   Цената на доставка за цялата страна за поръчки е за сметка на КУПУВАЧА:

6)    Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

7)  Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в заявката.

8)    В случай, че:

ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и- съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график, на вратата на адреса, посочен като адрес за доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма (за повече информация, моля посетете сайта на „СПИДИ“ АД:  http://www.speedy.bg .

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на МАГАЗИНА. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифите на „СПИДИ“ АД) обратно до МАГАЗИНА е дължима от ПОТРЕБИТЕЛЯ и се заплаща в срок и по сметка, посочена от МАГАЗИНА в писменото (включително и направено по електронна поща) уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9)   В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от МАГАЗИНА, това се счита за допълнителна услуга и ПОТРЕБИТЕЛЯТ/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифите на „СПИДИ“ АД .

10)   При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от МАГАЗИНА, поради предоставен от ПОТРЕБИТЕЛЯ грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и ПОТРЕБИТЕЛЯТ/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифите на „СПИДИ АД ).

В случаите по пункт II, точки 5.9) и 5.10) по-горе отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между ПОТРЕБИТЕЛЯ и куриера.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

При попълване на заявката за поръчка на стока, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде ЕДИНСТВЕНО:

–       чрез наложен платеж – ПОТРЕБИТЕЛЯТ  заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока

Плащането на поръчката се извършва чрез наложен платеж – ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща стойността на поръчката на куриера в момента на доставка на поръчаната стока.

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин:

–       от получателя на доставяната стока

–       на куриера

–       в момента на доставката на пратката.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

Количка
Вход

Все още нямаш акаунт?

Започнете да пишете, за да видите продуктите, които търсите.
Shop
0 Wishlist
0 продукта Cart
My account