Меню

Кандидатствай по ОП

2016-11-30 15:13

Фирмата търси следните длъжности по ОП "Ново работно място":

- техник на електронна техника

- продавач-консултант

- общ работник

Кандидатите се търсят по изпълнение на проект на Веедик ООД с номер BG05M0OP001-1.003-0500 по процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" - ВИЖ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ